14 July 2008

Još malo slika sa krova

Moja zgrada ima pravi njujorški krov. Isto je tako ravan, siv i ogoljen kao i svi oni njujorški krovovi iz filmova. Jedino se nikako ne može preskočiti na susednu zgradu. A evo šta smo ove godine uradili da ga učinimo malo humanijim, a la Endi Makdauel u Zelenom kartonu, samo malo skromnije. (Da, to na prvoj slici jeste paradajz!)


0 comments:

Post a Comment